Destruktion

Har du explosiva varor som du behöver skicka för destruktion? Det är mycket viktigt att sprängrester och överblivna dynamitämnen hanteras på korrekt sätt och att destruktionen sker enligt myndigheters riktlinjer.

Vi hjälper dig med destruktion av dynamit och andra sprängämnen

Kontakta oss på SSE Sverige för mer information om destruktion av dina explosiva varor