Elektriska Sprängkapslar

Dynadet

I den nya europeiska klassificeringen av elektriska sprängkapslar finns fyra klasser där Dynadet tillhör klass 3. Dynadet är försedd med fast kopplingshylsa. Sprängkapslar från de olika klasserna kan inte blandas i samma salva då de har olika tändimpulser.

Produktdatablad Säkerhetsdatablad