Elektroniska Sprängkapslar

Säkra sprängkapslar från UniTRONIC

 

Vi erbjuder Unitronic 600™ sprängkapslar från Orica med högsta inbyggda säkerhet. De elektroniska sprängkapslarna har många säkerhetsfunktioner, bl.a. gnistgap, motstånd för uppladdning/urladdning av kondensatorn och ett nytt sofistikerat kretskort. Du får effektiv sprängning i stenbrott, bygg och konstruktion samt kol- och metallgruvor. Kontakta oss för mer info. Fördelar med Unitronic 600™:

  • ger säkrare sprängning med minskat stensprut, stabilare höga väggar och minskade vibrationer
  • uppdaterat ASIC kretskort som minskar risken för oavsiktlig detonering
  • ökad pålitlighet minskar risken för dolor.

Förutom Unitronic erbjuder vi de elektroniska sprängkapslarna HEBS II ochE*Star.

 

Hur fungerar elektroniska sprängkapslar?

 

I en elektronisk sprängkapsel finns ett datachip som sprängarbasen själv programmerar med hjälp av en handdator med scanner. I scannern programmeras varje sprängkapsel med önskade intervall i millisekunder. På så sätt minskar man vibrationer, samt får bättre styckefall och kontroll på sprängningen. 

Dessutom ingår tvåvägskommunikation där användaren kan utföra tester och se status på varje individuell sprängkapsel. På så vis kan problem åtgärdas innan sprängning. 

 

Unitronic™ 600 - ännu högre effektivitet & nya funktioner

 

En viktig ny funktion i Unitronic™ 600 är testbarhet på pall. Det ger möjlighet till högre effektivitet genom att testa kretsen och rätta till fel utan att sprängplatsen behöver utrymmas. Det i sig minskar risken för förseningar. Du kan också uppgradera befintlig hårdvara till Next Generation Unitronic™ 600 istället för att skaffa helt ny utrustning. 

Nya funktioner innefattar:

  • snabbare programmeringstid.
  • hjälp för sprängare genom att ledarlängden är inkodad i ID-numret
  • snabbare anslutning tack vare nya kopplingsblock och dubbel kopplingstråd.

 

Hyr kompetent sprängpersonal av oss till operationer i hela Sverige

 

Du vet väl att du kan hyra komplett laddservice  i form av personal och sprängmedel till din arbetsplats? Vi ställer snabbt upp med ladd-truckar och kunniga sprängarbetare, så att arbetet kan fortsätta effektivt även om din personal skulle vara underbemannad. 


SSE Sverige är din kompletta sprängmedelsleverantör. Hos oss hittar du också:

UniTRONIC Produktdatablad UniTRONIC Säkerhetsdatablad