Inmätning

Vi hjälper dig med inmätning av sprängning

Innan man spränger är det viktigt att undersöka bergets geologi och struktur. Man gör upp en plan över hur sprängarbetet ska utföras, innehållandes bland annat borr- och laddplan. En riskbedömning ska också göras innan sprängning.


SSE Sverige erbjuder ett komplett utbud av tjänster för din sprängning. Vi kan åta oss att ordna sprängplan, borrplan, borrhålsinmätning, laddplan, tändplan, fragmenteringsmätning, tändplansoptimering, videodokumentation och vibrationsinmätning. Kontakta oss för mer information och offert.


Olika typer av inmätning och kontroll av sprängarbete

SSE Sverige erbjuder flera typer av inmätning och kontroll av sprängarbete, som exempelvis:


  • Borrplan – vi scannar hela berget med en RTK-drönare som placerar GPS-punkter på berget med en felmarginal på 1-2 cm. Informationen bildar sedan en 3D-modell där vi kan placera hål, beräkna djup och dimension m.m.

  • Laddplan – beskriver bl.a. sprängämnessorter och dimensioner, laddningskoncentrationer samt  laddningsmängd per hål.

  • Tändplan – visar tändartyp och schematiskt tändföljd, dvs. i vilken ordning laddningarna detoneras. Med hjälp av olika tändföljder kan man styra salvans riktning, styckefall samt reducera vibrationer

  • Hålavvikelseinmätning – vi sänker ner en GPS prob i ett borrat hål där man kan se exakt hur hålet har gått och hur försättningen ser ut. Det är viktigt att mängden berg inte är för stor eller för liten - om det är för lite berg är risken stor för stensprut, om det är för mycket kan det vara så att berget inte lossnar. 

  • Volymberäkning – vi mäter den totala bergvolymen för en specifik salva, vi kan också mäta hur många kubik t.ex. en grushög består av. 

Hålavvikelseinmätning enligt Arbetsmiljöverket

Enligt 40 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1) ska hålavvikelsen i de två främre raderna normalt kontrolleras vid sprängning av pall där pallhöjden överstiger 10 meter. Vi på SSE Sverige erbjuder  våra kunder att med modern teknik göra hålavvikelseinmätning.

Kontroll av sprängning är viktigt för säkerhet och resultat

Inmätning och kontroll av sprängning är en viktig process för att säkerställa att sprängningarna utförs på ett säkert sätt och att resultatet blir så optimalt som möjligt. Vi har stor kunskap inom moderna metoder för sprängningskontroll med t.ex. och drönare. Vi erbjuder även laddservice.


Välkommen när du är intresserad av utsättning, inmätning och sprängningskontroll!