Inmätning

Enligt 40 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1) ska hålavvikelsen i de två främre raderna normalt kontrolleras vid sprängning av pall där pallhöjden överstiger 10 meter.

SSE Sverige erbjuder nu våra kunder att med modern teknik göra denna typ av inmätning.
Har du frågor om utsättning och inmätning eller vill du beställa?


Kontakta:

Viktor Vidlund

Tel: 070-632 77 81

E-post: viktor.vidlund@sse-sverige.se