Sprängsignal

TYFON TP75/800 pulserande sprängsignal för sprängvarning. Signalkaraktärerna överensstämmer med Svensk Standard SS 31711 och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om varselmärkning och varselsignaler på arbetsplatser.

Med signalväljaren i ena läget avges snabbpulserande signal och i andra läget kontinuerlig signal. Signalväljaren kan vid behov även manövreras med draglinor.