Dynamitsprängämnen

MINEX Eco är ett blandsprängämne som kännetecknas av hög viktstyrka, hög densitet och hög detonationshastighet.

Konsistensen är mjuk och lukten relativt mild. MINEX Eco har genom en hög grad av flegmatisering goda säkerhetsegenskaper.

Det är ett gelatinöst dynamitsprängämne och innehåller en del nitroglycerin i stället för enbart nitroglykol. Detta är positivt ur användarsynpunkt då nitroglycerinandelen reducerar påverkan vid hudkontakt och inandning av dynamitpåverkad luft.

Produktblad Minex Eco Säkerhetsdatablad
Minex Dynamit Sprängämne