SSE Sverige

Historia

SSE Sverige AB är ett resultat av vår världskände

uppfinnare och industriman Alfred Nobel. Société Suisse des Explosifs (SSE) grundades 

1894 i samband med byggnationen av Simplon tunneln i Schweiz, där Alfred lät bolaget licenstillverka Nitroglycerin AB:s produkter. 

Rune Gustavsson, en annan känd innovatör och 

företagsledare inom sprängmedelsindustrin, drev 

företaget Rockblasting. Där producerade han ANFO sprängämnen (Anex och Hydranex). 

Han sålde även Tovex, ett vattengelsprängämne, vilket tillverkas av SSE och ett samarbete påbörjas. 

Efter att Rune fått avslag att köpa Nitro Nobel, vilket var Nitroglycerin AB:s namn sedan 1965, blev han VD på 

Nitro Nobel en tid, för att sedan grunda Norab AB med sin son Patrik år 1987

Visionen med Norab AB var att starta ett 

sprängmedelsföretag med en helhetslösning, där skulle både sprängservice, vilket Rune introducerat 

under sin tid som chef på Nitro Nobel, och egentillverkat ANFO sprängämne erbjudas. 

Norab utvecklas snabbt och positivt. Företaget expanderar med sitt produktsortiment, ANFO-fabriken byggs 

1995 och de första bulkbaserade ANFO-laddfordonen anskaffas. 1995 blir SSE delägare i Norab AB och med det påbörjar SSE sin 

internationella utveckling i Europa. Antalet laddfordon ökas, och i samband med lagkravet på EX3-klassning konstruerar 

Norab den första EX3 godkända ANFO-bilen. Redan 2006 

startar Norab med emulsionsbaserad laddservice, bulk, och skaffar bulkfordon från Kimit i Kiruna. Expansionen 

fortsätter och fler bulkbilar anskaffas och 2012 påbörjas egen

produktion av emulsion i Gyttorp, med en kapacitet över 12 ton i timmen. I samband med fabriksinvesteringen blir 

Norab AB helägd av SSE. 

SSE fortsätter expandera i Europa och under perioden 2011 till 2017 ökas omsättningen med över 600%, blir

 därmed en av de största leverantörerna av civila sprängmedel i 

Europa och är etablerad med egen organisation i 9 länder. 

Norab fortsätter att utvecklas och 2019 färdigställs de nya 

sprängmedelsförråden i Gyttorp, därmed också 

lagerkapaciteten och tillgängligheten. I samband med detta byter 

Norab AB namn till SSE Sverige AB och får en tydligare samhörighet till SSE koncernen.