Elektroniska Sprängkapslar

HEBS II

HEBS II

HEBS-II är konstruerad för att maximera din sprängningsprestanda genom att utnyttja avancerad elektronisk teknik. HEBS-II kan hanteras enkelt och har säkerhets-och driftsäkerhets funktioner för att skydda mot elektromagnetiska pulser (EMP och Bäckström.

Funktioner & fördelar:

  • Fullt programmerbar, noggrann och precis elektronisk fördröjning max. 50 000ms
  • Kablage av duplextyp för enkel anslutning.
  • Tre metoder (logging, tagging och scanning) för att läsa sprängkapselns ID-nummer
  • Fjärravfyrning upp till 5km (siktsträcka)
  • Tvåvägskommunikation och testningsfunktioner: fördröjning, programmering, anslutning och kretstestning.

HiTRONIC II

Elektroniska programmerbara och omprogrammerbara sprängkapslar från 0ms. till 50 000ms. i min 1ms intervaller, varigenom systemet kan leverera ett utbud av alternativ för synkronisering och sprängning med hög noggrannhet och precision. HEBS II är lämplig för användning både ovan och underjord. Och även vid kontrollerade sprängningar som kräver synkronisering och noggrannhet.

  • Ökad säkerhet och uppnådd säkerhet via Planner och Logger med möjlighet att läsa unika ID-nummer och unika kommunikationsprotokoll och dual-kondensatorer för programmering och sprängning.
  • Stor säkerhet genom flera inbyggda redundans.och säkerhetsmekanismer.
  • Enkel att förflytta och använda tack vare dess vikt på mindre än 2kg per system (Blaster, Logger, Planner)
HEBS II Produktblad HEBS II Säkerhetsdatablad