Vattengelsprängämne

TOVEX är ett vattengelsprängämne och säkerhetssprängämne som väsentligt minimerar riskerna vid ev dolor. Det är baserat på monometylaminnitrat och i vissa typer även aluminium för höjning av energiinnehållet.

TOVEX är NG-fritt med hög hanteringssäkerhet och vattenbeständighet. Konsistensen kan betecknas som seg och sammanhängande och med god förmåga att vid behov fylla ut borrhålet. Uppvisar mycket gynnsamma gasvärden, vilket kan ha betydelse vid sprängning under jord.

TOVEX S EXTRA är sprängkapselkänsligt och kan initieras med standardsprängkapsel.

Produktblad TovexSäkerhetsdatablad