Vattengelsprängämne

Tovex


Vi erbjuder Tovex - perfekt för känsliga sprängningar


Tovex är ett vattengelsprängämne som avsevärt minimerar riskerna vid ev. dolor (påträffande av odetonerat sprängmedel), på så vis är det ett utmärkt val för känsligare sprängningar. Tovex består av monometylammoniumnitrat och i vissa även aluminium för höjning av energiinnehållet. Kontakta oss så berättar vi mer.  Fördelar:


  • har lägre detonationshastighet

  • har lägre toxicitet än dynamit

  • är säkert att lasta och krossa

  • ger snällare salvor och inte lika stor risk för stensprut.


Tovex sprängmedel ger den bästa och säkraste sprängningen


Med Tovex och elektroniska sprängkapslar får du den bästa och säkraste kombinationen vad gäller säker sprängning. Det är ett tryggt val för bottenladdning, pipladdning, användning i gruvor samt för ovanjordssprängning och underjordssprängning.  Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda en dynamit i botten och så kör man pipladdning i Tovex, vilket ger bra skjuts i botten.


Vattengelsprängämnet är NG-fritt med hög hanteringssäkerhet och vattenbeständighet. Konsistensen är seg och sammanhängande och har god förmåga att fylla ut borrhålet vid behov. Det uppvisar även mycket gynnsamma gasvärden, vilket kan ha betydelse vid sprängning under jord.


Vad är skillnaden mellan Tovex S Extra och Tovex T?


  • TOVEX S EXTRA är sprängkapselkänsligt och kan initieras med standardsprängkapsel. Det har tillverkats för att uppnå så hög viktstyrka som möjligt med vattenbaserade sprängämnen. I de flesta fall kan Tovex S Extra därför ersätta dynamit som bottenladdning. 

  • TOVEX T har lägre viktstyrka och hög gasvolym. Det arbetar lugnt och är därför lämpligt som pipladdning vid försiktig sprängning inom tätort eller vid andra sprängningar om du vill ha kontroll över kastning och markvibrationer


Får du höga vibrationsvärden vid dina sprängningar? Kombinationen Tovex S Extra som bottenladdning och Tovex T som pipladdning reducerar markvibrationer väsentligt jämfört med konventionella sprängämnen vid användande av samma borrplan.


Hyr kunnig sprängpersonal av oss


Du vet väl att vi erbjuder komplett laddservice för operationer i hela landet? Det gör SSE Sverige till din trygga helhetsleverantör när du söker sprängmedel för infrastruktur. Oavsett om din verksamhet är underbemannad eller har sjuk personal ställer vi snabbt upp med ladd-truckar och kompetenta sprängarbetare - så att arbetet kan fortsätta effektivt. Vi erbjuder även detonerande stubinsprängkapslar och sprängsignaler. 


Med oss får du:


  • hög tillgänglighet och service

  • snabb leverans

  • säkra och högkvalitativa sprängmedel

  • mycket kompetent personal.


Välkommen att höra av dig till oss när du söker vattengelsprängämne!
Produktblad Tovex Säkerhetsdatablad EPD - Tovex SE EPD - Tovex T