Detonerande stubin

DETONEX är en flexibel, detonerande stubin vars kärna består av PETN (pentrit); ett sprängämne med mycket högt energiinnehåll och hög detonationshastighet.

Produktblad DetonexSäkerhetsdatablad