Detonerande stubin

Detonex detonerande stubin

Vi erbjuder ett komplett sortiment av Detonex detonerande stubin för blockstensbrytning och slätsprängning. Detonex är en flexibel stubin vars kärna består av PETN (pentrit), ett sprängämne med mycket högt energiinnehåll och hög detonationshastighet. Välj mellan 5-150 g PETN per meter. Kontakta oss för beställning.


Detonerande stubin ger säkrare sprängningar


 

Fördelar med Detonex:

  • ger säkrare hantering och sprängning
  • har hög vattenbeständighet
  • noggranna kontroller under tillverkningen säkerställer ett jämnt PETN-innehåll längs hela stubinen.

Pentrit – ett kraftigt primärsprängämne som används allt mer i branschen


 

Pentrit, eller PETN, är ett primärsprängämne som används i många avancerade primers och boosters. Idag är det även vanligt i moderna sprängkapslar för att åstadkomma ökad säkerhet. Detonex stubin består av en kärna av PETN (vitt pulver) som är omslutet av flera lager röd polymerbeläggning (PVC). Sprängämnets fysikaliska egenskaper och höga hanteringssäkerhet gör det idealiskt för detonerande stubin.Ska du använda Detonex vid försiktig sprängning? Då kan hela borrhålet fyllas med förladdningssand utan att Detonex-stubinen påverkas.


Hyr kompetent personal av oss


Vi erbjuder laddservice med uthyrning av personal till din arbetsplats. Nu kan din verksamhet fortsätta utan avbrott även om personalen är underbemannad, där du bestämmer vilken omfattning laddservicen ska ha. Vi kan till exempel ordna:

  • EXII-bilar
  • sprängarbetsplatsledare
  • sprängarbasar
  • leveranser av fast och flytande sprängmedel direkt i borrhål.

Hör av dig till oss för mer information.


SSE Sverige – din innovativa sprängmedelsleverantör


 

SSE Sverige är marknadsledande experter på tjänster inom sprängmedel och sprängteknik för civil infrastruktur. Med kompetent personal, sprängämnen i världsklass och snabba beslut är vi din kompletta leverantör för operationer i hela Sverige. Förutom Detonex detonerande stubin hittar du även elektriska sprängkapslar, bulkemulsionssprängämnen och sprängsignaler. Välkommen!

Produktblad Detonex DETONEX 6 double-spinning Säkerhetsdatablad