Eurodyn

Eurodyn är ett NG-baserat, sprängkapselkänsligt dynamitsprängämne med stor sprängverkan. Sprängämnet består av en röd plastisk massa. 

Eurodyn  kan användas till alla sorters bergsprängningsarbeten, antingen som primer eller som högdensitetssprängämne i hela borrhålssträngen. Det ger utmärkt resultat även vid sprängning i mycket hårda bergarter. Eurodyn passar till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin såväl ove- som underjord.

Produktdatablad Eurodyn™2000Produktdatablad Eurodyn™3000Säkerhetsdatablad