Eurodyn™2000

Eurodyn™2000 är ett NG-baserat, sprängkapselkänsligt dynamitsprängämne med stor sprängverkan. Sprängämnet består av en röd plastisk massa. 

Eurodyn™2000 kan användas till alla sorters bergsprängningsarbeten, antingen som primer eller som högdensitetssprängämne i hela borrhålssträngen. Det ger utmärkt resultat även vid sprängning i mycket hårda bergarter. Eurodyn™2000 passar till de flesta typer av sprängningar inom gruv- och anläggningsindustrin såväl ove- som underjord.

ProduktdatabladSäkerhetsdatablad