Sprängmedelsleveranser

SSE Sverige erbjuder leverans av sprängmedel, tändare och tillbehör för utförande av små och stora salvor. Välkommen att kontakta oss.


Du får:

  • En bred fordonspark med EXII-klassade transporter


  • Komplett service i Sverige


  • Expressleveranser i Stockholm, Göteborg, Småland, Umeå och Örebro


  • Stor kapacitet att tillhandahålla sprängämne i lager.

Sprängmedelsleveranser med EXII-klassade fordon

Med SSE Sverige får du sprängmedelsleveranser med korta ledtider, ADR-utbildad personal och säkra EXII-klassade fordon. Vi har en bred fordonspark som är anpassad för att klara våra kunders olika krav.

Vi transporterar sprängämnen & personal till dig

SSE Sverige erbjuder laddservice där vi transporterar sprängämnen och sprängpersonal till din arbetsplats. Du får marknadens bästa service av leveranser i borrhål med både fast och flytande sprängmedel. 


Du bestämmer själv vilken omfattning laddservicen ska ha, vi erbjuder laddbilar, sprängarbetsplatsledare, laddoperatörer och annat beroende på arbetets omfattning. Om du önskar kan vi tillhandahålla botten- och toppladdning, booster, sprängkapslar och spärrfjädrar i samma transport.Välkommen att kontakta oss!


Order Gyttorp

Tel: 0587-145 50

E-post: order.gyttorp@sse-sverige.se