Stötvågsprängkapslar

Sprängkapslar från Orica och Austin

SSE Sverige erbjuder stötvågsprängkapslar från Orica och Austin i olika längder och fördröjning. Exel™ MS sprängkapslar från Orica är en serie  sprängkapslar med millisekund (MS) fördröjningsintervall. Sprängkapslarna ger säker och effektiv sprängning för:

  • dagbrottsbrytning
  • bergtäkter
  • anläggning
  • underjordssprängning.

Kapslarna består av NPED (Non Primary Explosives Detonator) och är därför fri från blyacid. Kontakta oss för mer information och beställning. 


Hur fungerar stötvågssprängkapslar?


I en del sammanhang är det viktigt att kunna initiera sprängämnet utan att använda elektricitet. I en stötvågssprängkapsel antänds sprängämnet av en stötvåg, som en typ av dammexplosion. Exel™-tändsystemet består bl.a. av en stötvågsslang där insidan är belagd med reaktivt material. Vid upptändning överför slangen en signal eller gnista från den ena punkten till den andra med hjälp av en stötvåg. Denna explosionsliknande våg färdas med en hastighet på cirka 2000 m/s. När stötvågen når sprängkapseln börjar fördröjningselementet antändas och basladdningen initieras därefter. kopplingsblocket tänder sprängkapseln ner i hålet och den i sig har en fördröjning.


Fördelar med Oricas sprängkapslar

  • ger tryggare och mer kontrollerad sprängning
  • världsledande kvalitet
  • innehåller inget primärsprängämne, vilket ger säkrare användning
  • svensktillverkat.


Vad är bra att tänka på vid användning? 


Exel™ MS sprängkapslar ska alltid fästas i en lämplig primer, som helt omsluter sprängkapseln. Exponerade sprängkapslar ska inte placeras inuti borrhål eller laddslang. 

Vill du använda Exel™ MS sprängkapslar inuti borrhål? Då bör kapslarna normalt införas i en "omvänd primer" med detonatorbasen i riktning mot kragen på borrhålet. Överdriven kraft får inte användas mot slang ansluten till sprängkapslar och primers i borrhål. Om en primer skulle fastna i hålet försök att hämta eller flytta den, och byt ut den mot en ny primer.


SSE Sverige levererar sprängmedel & personal till hela Sverige


SSE Sverige är marknadsledande experter på tjänster inom sprängmedel och sprängteknik för civil infrastruktur. Vi har kompetensen, engagemanget och kapaciteten att ge din arbetsplats rätt laddservice som matchar dina behov. Vi kan till exempel ordna EXII-bilar, sprängarbasar och leveranser av fast och flytande sprängmedel direkt i borrhål. Vad behöver du?


Välkommen att höra av dig till oss!

 

Produktdatablad Säkerhetsdatablad