ANEX A

ANEX A är ett ANFO-sprängämne som är baserat på porös ammoniumnitratprills och olja. ANEX A kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym. Kontakta oss för mer info

Fördelar:

  • fyller ut borrhålet fullständigt vilket ger god sprängeffekt

  • är tillverkad av prills som ger god laddbarhet

  • är relativt känslig för vatten i borrhålet.

Produktblad Anex A Säkerhetsdatablad

Används för bergbrott, anläggning och underjordsarbeten

ANEX A används som pipladdning vid produktions- och anläggningssprängning i bergbrott. Det fungerar även utmärkt för anläggningsarbeten, samt vid tunnelsprängning och annan sprängning under jord. Vi erbjuder även Hydranex B som är ett mer vattentåligt ANFO-sprängämne.

Ett sprängämne som uppnår maximal effekt

Genom att ANFO-sprängämnet helt fyller ut borrhålet kan maximal effekt uppnås. Laddtekniken ger möjlighet att vid underjordssprängning uppnå en densitet på 0,95 kg/dm³ eller mer. Ovan jord används tryckluftsladdning främst för att åstadkomma rationell laddning.

Vad är viktigt att veta om ANEX A?

Diameterförslitning 2mm inom borrhålsdiameter 76-89 mm reducerar laddningskoncentrationen ca 4-5 %. ANEX A som pipladdning i kombination med dynamit, eller annat kraftigt bottenladdningssprängämne, är ett sprängtekniskt och ekonomiskt optimalt alternativ. Den ideala lösningen rent sprängtekniskt är att ha en kraftig bottenladdning och en avpassad pipladdning. ANEX A ger en pipladdning med sprängkraft på ca 60 % av bottenladdningen. Förutom att det ger ett optimalt resultat, får du också ett bra styckefall, förutsatt en normal borrplan.

Anfo sprängämne Anex A SSE Sverige