ANEX A

ANEX är ett ANFO-sprängämne baserat på porös ammoniumnitratprills och olja som kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym. Det har fördelen att fullständigt fylla ut borrhålet vilket ger god sprängeffekt. ANEX är tillverkad av prills som ger god laddbarhet och som gör den relativt känslig för vatten i borrhålet.

Produktblad Anex ASäkerhetsdatablad
Anfo sprängämne Anex A SSE Sverige