SSE Sverige

Laddservice

Med tre stycken ladd-truckar baserade i Gyttorp, för operationer i hela Sverige kan vi erbjuda marknadens bästa servicen av leveranser i borrhål med både fast och flytande sprängmedel.


Kapaciteten är 14,5 ton BERNHARD 70, per ladd-truck men för större uppdrag kan vi ladda upp till 25 ton flytande sprängmedel per ladd-bil med våra EXIII kärror. Kärrorna kan även användas för att leverera bottenladdning och andra tillbehör för salvorna. Med ladd-truckar, EXIII kärror, ladd-operatörer, sprängarbetare, sprängarbasar och sprängarbetsplattsledare är det du som bestämmer vilken omfattning laddservice skall ha.


Laddservice

Tel: 0587-145 55

E-post: order.gyttorp@sse-sverige.se