SSE Sverige

Laddservice

SSE Sveriges laddservice har som namnet antyder service med nöjda kunder som sitt största fokus. Laddservice kan innehålla allt från leverans av vårt bulkemulsionssprängämne BERNHARD 70 i borrhål, inmätning/utsättning av salva och uthyrning av sprängarbetsledare. Det är kunden som sätter gränserna hur mycket laddservice omfattar.


Order Gyttorp

Tel: 0587-145 50

E-post: order.gyttorp@sse-sverige.se