Dynamitsprängämnen

Minex Eco – Dynamitsprängämne

Söker du ett dynamitsprängämne med hög detonationshastighet?


Vi erbjuder Minex Eco, ett blandsprängämne med mild lukt som kännetecknas av hög viktstyrka, hög densitet och hög detonationshastighet. Det är perfekt att använda för både småskaliga och stora salvor. Kontakta oss så berättar vi mer.


Minex Eco har mjuk konsistens och fungerar utmärkt för:


  • bottenladdning

  • pipladdning

  • gruvor

  • underjordssprängning

  • ovanjordssprängning. 


MINEX Eco består av en nitroglycerinblandning som är bra ur hälsosynpunkt


Minex Eco har goda säkerhetsegenskaper tack vare en hög grad av flegmatisering.

Det är ett gelatinöst dynamitsprängämne och innehåller en del nitroglycerin i stället för enbart nitroglykol. Detta är positivt ur hälsosynpunkt då nitroglycerinandelen reducerar påverkan vid hudkontakt. Eventuell inandning av dynamitpåverkad luft blir inte heller lika skadligt. Vi erbjuder även Eurodyn, ett NG-baserat dynamitsprängämne med stor sprängverkan. 


Vad är bra att tänka på vid användning?

 

Papperspatroner används främst vid mindre sprängningar och i borrhål där du vill packa sprängämnet. Sammanpackningsgraden är beroende av sprängämnets mjukhet, borrhålsdjup och om borrhålet är helt. Borrhåls- och patrondiameter är också faktorer som är viktiga att beakta. I vattenfyllda borrhål kan sammanpackningen begränsas till 10 %. När du väljer patron behöver du ta hänsyn till eventuell diameterförslitning och borrhålens tillstånd i övrigt.


Rörladdningar är bäst när du vill eftersträva en viss laddningskoncentration per meter laddning. Rörladdningarna kan också användas vid tunnelsprängning eftersom de är rationella att ladda i horisontella borrhål. Vid produktions- och anläggningssprängning används plastslangpatroner som medger rationell laddning och bra packningsgrad så att borrhålen utnyttjas väl.


Hyr kunnig sprängpersonal av oss


SSE Sverige är ett naturligt val när du söker civila sprängmedel för infrastruktur. Du vet väl att vi erbjuder laddservice och uthyrning av personal för operationer i hela Sverige? Det gör att du får marknadens bästa service av leveranser i borrhål, och att din verksamhet kan fortsätta som vanligt även om personalen skulle vara underbemannad. 


Med oss får du:


  • hög tillgänglighet och service

  • säkra och högkvalitativa dynamitsprängämnen

  • mycket kompetent personal

  • snabb leverans.


Välkommen att höra av dig till oss!Produktblad Minex Eco Säkerhetsdatablad
Minex Dynamit Sprängämne