Emulsionssprängämne

Bulkemulsionssprängämne


Bernhard 70 är SSE Sveriges egenutvecklade bulkemulsionssprängämne. Det består av 70% Bernhard bulkemulsion och 30% ammoniumnitratprillor. Bernhard 70 är tack vare sin motståndskraft mot vatten perfekt för civil sprängning i såväl torra som blöta borrhål. Kontakta oss för mer information. 

 


Fördelar med vår bulkemulsion:

 

  • kan varieras i styrka, sammansättning och applikation efter kundens önskemål

  • den höga viskositeteten gör att utträngningar i sprickor begränsas, vilket leder till ett bättre sprängresultat

  • högre säkerhet eftersom komponenterna var för sig inte är explosiva.

 

Bernhard 70 - smidig fyllning av sprängmedel med vår tankbil

 

Vi levererar bulkemulsionsprängämne med tankbil till dig för snabb pumpning i hålet. Komponenterna var för sig är inte explosiva och emulsionen känsliggörs via kemisk gasning först i samband med att den pumpas ner i borrhålet. Detta innebär en större säkerhet vid transport och hantering. Efter att emulsionsmatrisen har blandats med ammoniumnitratprillor och gasningsvätskan, behöver blandningen gasa för att densiteten ska sjunka till önskad nivå. 

 

Bulkemulsionen levereras som en del av vår laddservice

 

Bernhard 70 bulkemulsion levereras som en del av SSE Sveriges laddservice med särskilt utbildad personal. Om så önskas kan vi tillhandahålla allt i samma transport:


  • botten- och toppladdning 

  • sprängkapslar

  • booster

  • spärrfjädrar.


Laddkapaciteten på våra laddfordon är upp till 120 kg i minuten, beroende på förutsättningar på laddplatsen. Räckvidden är 110 meter inklusive håldjup från laddtrucken. Efter avslutad laddning får du som kund en laddrapport som innehåller laddad mängd, densitet osv. För bästa resultat och mest omfattande uppföljning är det viktigt att vi på SSE Sverige får så mycket förhandsinformation om salvan som möjligt. 


Vi erbjuder även Emulstar 3000 patronerat bulkemulsionssprängämne.  
Välkommen att höra av dig till oss när du söker effektiv och säker bulkemulsion!

Produktblad Bernhard 70 Säkerhetsdatablad EPD Bernhard 70 EPD Bernhard 80