Bulkemulsionssprängämne

Bernhard 70 är SSE Sveriges bulkemulsionssprängämne som består av 70% Bernhard bulkemulsion och 30% ammoniumnitratprills. Bernhard 70 är genom sin motståndskraft mot vatten lämplig för sprängning i såväl torra som blöta borrhål.

Bulkemulsionen pumpas tillsammans med ammoniumnitratprillor i borrhålet. Komponenterna var för sig är inte explosiva och emulsionen känsliggörs via kemisk gasning först i samband med att den pumpas ner i borrhålet. Detta innebär en större säkerhet vid transport och hantering.

Efter laddning i borrhålen gasar emulsionsblandningen varvid densiteten sjunker.

Produktblad Bernhard 70Säkerhetsdatablad