ANEX A

HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.

Produktblad Hydranex BSäkerhetsdatablad