HYDRANEX B

Vi erbjuder HYDRANEX B som är ett ANFO-sprängämne med stor beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.

Produktblad Hydranex B Säkerhetsdatablad

Avlägsna vatten innan HYDRANEX B används

Innan HYDRANEX B hälls eller blåses in i borrhålen ska befintligt vatten avlägsnas genom utblåsning eller pumpning. Det finns enkla pumpar tillgängliga för 76-100 mm borrhål.


HYDRANEX B utgör också ett gott skydd när vatten kan rinna ner i borrhålet från ytan. Var försiktig med spill eftersom ämnet reagerar med vatten och bildar ett halt gel. Vi erbjuder även ANEX A.

Hur ska laddning utföras?

Laddning av HYDRANEX B ska göras så snabbt som möjligt efter det att vattnet avlägsnats innan det hinner tränga tillbaka. Laddning av botten och pipladdning bör göras klar hål efter hål, omedelbart efter att vattnet har avlägsnats.

 

Vid större salvor och normala vattenförhållanden kan 1/3 säck av 25 kg HYDRANEX B vara ett bra skydd mot vatteninträngning om det är lång tid mellan laddning av bottenladdningen och pipladdningen. Innan pipladdning utförs så kontrollera att vatten inte har trängt in från övre delen av borrhålet.

Viktigt att veta

  • HYDRANEX B ger möjligheten att öka ANFO andelen väsentligt och därmed förbättra sprängekonomin.

  • Det används vanligtvis vid sprängning i 64 mm borrhål och grövre ovan jord. 

  • Det används också under jord i grova borrhål. 

  • Häll inte HYDRANEX B i vattenfyllda borrhål eftersom densiteten är lägre än 1,00. 

  • Liksom andra bulksprängämnen skulle inte HYDRANEX B tåla att passera genom en vattensträng, även om den hade tillräckligt med densitet.
SSE Sverige Anfo Hydranex B Sprängämne