ANEX A

HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.

Produktblad Hydranex BSäkerhetsdatablad
SSE Sverige Anfo Hydranex B Sprängämne