Emulsionssprängämne

Vi erbjuder Emulstar 3000 och Bernhard 70

SSE Sverige är en innovativ leverantör av emulsionssprängämnen för operationer i hela Sverige. Emulsionssprängämnen består av syreavgivande salter (ammoniumnitratlösning) som är finfördelade i olja eller vax. Vid sprängning reagerar oljan/vaxet som bränsle medan nitratlösningen levererar syret till reaktionen.


Fördelar:


  • kräver mindre mankraft eftersom större mängd kan laddas på kortare tid

  • levereras med tankbil

  • lättare att pumpa borrhålen fulla

  • större säkerhet eftersom komponenterna förvaras var för sig.


Vi erbjuder emulsionssprängämnena Emulstar 3000 och Bernhard 70


Såväl det patronerade Emulstar 3000 som vårt egentillverkade bulkemulsionssprängämne Bernhard 70 har god motståndskraft mot vatten. Det gör ämnena perfekta för sprängning i både torra och blöta borrhål. SSE Sverige levererar Emulstar 3000 som patroner i kartong, och Bernhard 70 transporteras med tankbil till dig för smidig och snabb fyllning av borrhålen som ska laddas. 


SSE Sverige är en kunnig och säker helhetsleverantör av sprängmedel


Med anor från Alfred Nobels tid är SSE Sverige ett naturligt val när du söker en erfaren och kunnig leverantör av civila sprängmedel. Vi hyr ut personal, sprängare och laddhjälp till din verksamhet, där du får:


  • sprängämnesleverans direkt i borrhål

  • korta ledtider

  • anpassade och innovativa lösningar

  • alla tillbehör med på samma leverans.


Läs mer här om vår laddservice.