Emulstar 3000

Patronerat emulsionssprängämne

SSE Sverige erbjuder patronerat emulsionssprängämne i form av Emulstar 3000. Sprängmedlet är sprängkapselkänsligt och har låg känslighet för mekanisk påverkan. Emulstar 3000 är känsliggjort med mikrosfärer och är perfekt för mjuka bergarter i:


  • ovanjordssprängningar

  • tunnelsprängningar

  • undervattenssprängningar

  • torra och våta borrhål.

Kontakta oss så berättar vi mer.


Snabb levererans av Emulstar 3000 som patroner i kartong


Vi levererar Emulstar 3000 som patroner i kartong. Emulsionssprängämnet har god vattenbeständighet, dock rekommenderar vi att inte använda det i miljöer som innehåller koldamm eller n. Vi erbjuder även Bernhard 70 bulkemulsionssprängämne som levereras i tankbil för smidig fyllning av borrhål. 


Patronerat emulsionssprängämne som inte påverkas av vatten


Emulsionssprängämnen består av droppar av ammoniumnitrat lösta i vatten. Lösningen är finfördelad i olja, vid sprängning reagerar oljan som bränsle medan nitratlösningen står för syret till reaktionen. Den skyddande oljefasen kring saltlösningen gör att emulsionen klarar av att laddas i våta hål, och den kan även stå kvar i våta hål i flera veckor utan att påverkas av vatten. Dessutom är Emulstar 3000 bättre för sprängpersonalens hälsa jämfört med nitroglycerinbaserade sprängämnen. 


Du vet väl att vi hyr ut sprängpersonal till hela Sverige?


SSE Sverige erbjuder komplett laddservice för din arbetsplats. Det gör oss till din trygga helhetsleverantör när du söker sprängmedel för civil infrastruktur. Är din verksamhet underbemannad eller har du sjuk personal? Oavsett ställer vi snabbt upp med ladd-truckar och kompetenta sprängarbetare, så att arbetet kan fortsätta effektivt. Du bestämmer vilken omfattning laddservicen ska ha, vi kan till exempel ordna:


  • EXII-bilar

  • ladd-operatörer

  • sprängarbetare

  • sprängarbetsplatsledare.


Välkommen att höra av dig till oss när du är intresserad av Emulstar 3000 patronerat emulsionssprängämne!Emulstar - Produktdatablad Emulstar - Säkerhetsdatablad