Emulstar 3000

Emulstar 3000 är ett patronerat emulsionssprängämne kännsliggjort med mikrosvärer och passar såväl ovanjordssprängningningar, tunnelsprängningar och undervattenssprängningar. Med sin goda vattenbeständighet passar produkten både våta och torra borrhål. Emulstar 3000 är sprängkapselkänslig och har en låg känslighet för mekanisk påverkan.

Emulstar 3000 rekommenderas inte att användas i miljöer som innehåller koldamm eller där metan kan förekomma.

Emulstar - ProduktdatabladEmulstar - Säkerhetsdatablad