Emulinit 2

Emulinit 2 är ett patronerat emulsionssprängämne kännsliggjort med mikrosvärer och passar såväl ovanjordssprängningningar, tunnelsprängningar och undervattenssprängningar. Med sin goda vattenbeständighet passar produkten både våta och torra borrhål. Emulinit är sprängkapselkänslig och har en låg känslighet för mekanisk påverkan.

Emulinit 2 rekommenderas inte att användas i miljöer som innehåller koldamm eller där metan kan förekomma.

Produktblad Emulinit 2Säkerhetsdatablad Emulinit 2
Emulinit 2 vattengelsprängämne sprängämne losshållning dynamit sprängning nitroerg